ЈАВНЕ НАБАВКЕ


2019. година


= ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОМА У КУЛИНИ =


НАБАВКА ЛЕКОВА, ПЕЛЕНА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 2019 – 2


ЛЕКОВИ 28.05.2019 -ПОЗИВ
ЛЕКОВИ 28.05.2019 -ДОКУМЕНТАЦИЈА

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019 – ПОЗИВ
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019 – ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019 – Одлука о додлеи уговора

ЛЕКОВИ – Поступак са погађањем без објављивања


ЛЕКОВИ 2019 – поступак преговарања без објављивања – Обавештење
ЛЕКОВИ 2019 – поступак преговарања без објављивања – Документација

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА


ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Позив
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Документација
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Документација 2
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Одговор 1
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Одговор 2
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Одлука о додели уговора

ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ И КУХИЊУ

ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ И КУХИЊУ 2019 – Позив
ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ И КУХИЊУ 2019 – Документација
Опрема за вешерај и кухињу 2019 – Позив 2
Опрема за вешерај и кухињу 2019 – Документација 2
Опрема за вешерај и кухињу 2019 – Одлука о додели уговора

МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2

КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Позив
КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Документација
КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Слика металног кревета
КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Одлука о додели уговора

МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ

МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Позив
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Документација
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Обавештење о продужењу рока
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Документација 2
ФОТОГРАФИЈЕ МЕТАЛНИХ КРЕВЕТА
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Одговор
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА НАМЕШТАЈА

НАМЕШТАЈ 2019 – Позив
НАМЕШТАЈ 2019 – Документација
НАМЕШТАЈ 2019 – Слика ормарића
НАМЕШТАЈ 2019 – Одлука о додели уговора

ДОГРАДЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

С.Т.З. 2019 – Позив
С.Т.З. 2019 – Документација
С.Т.З. 2019 – Одговор
С.Т.З. 2019 – Продужење рока
С.Т.З. 2019 – Документација 2
С.Т.З. 2019 – Одговор 2
С.Т.З. 2019 – Одлука о додели уговора
С.Т.З. 2019 – НАДЗОР – Позив

ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА КОРИСНИКЕ

ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Позив
ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Документација
ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Документација 2
ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Одлука о додели уговора

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Позив
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Документација
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Обавештење о продужењу рока
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Позив 2
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Документација 2
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Одговор
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Документација 3
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Одлука о додели уговора

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ХИГИЈЕНА 2019 – Позив
ХИГИЈЕНА 2019 – Документација
ХИГИЈЕНА 2019 – Одлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПОЗИВ

СРЕДСТВА ЗА ХЕМИЈСКУ ЗАШТИТУ БИЉА

Средства за хемијску заштиту 2019 – Позив

ПОРУЏБЕНИЦЕ

КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР 2019 – Позив
КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР 2019 – Позив 4

СЕРВИС ЛИФТА 2019 – Позив

УСЛУЖНО КЛАЊЕ СВИЊА 2019 – Позив

СЕРВИС ПП ОПРЕМЕ 2019 – ПОЗИВ

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО 2019 – Позив

ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 2019 – Позив


КОНЦЕНТРАТ ЗА ЖИВОТИЊЕ

КОНЦЕНТРАТ 2019 – Позив
КОНЦЕНТРАТ 2019 – Документација

НАБАВКА ЖИВОТИЊА ЗА ТОВ И КОКА НОСИЉА

ЖИВОТИЊЕ ЗА ТОВ 2019 – Позив
ЖИВОТИЊЕ ЗА ТОВ 2019 – Документација

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Позив
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Документација
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Обавештење о продужењу рока
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Документација 2
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019 – Одлука о додели уговора

СЛАТКО СЛАНИ ПАКЕТ И ЦИГАРЕТЕ

ЏЕПАРАЦ 2019 – Позив
ЏЕПАРАЦ 2019 – Документација
ЦИГАРЕТЕ 2019 – Одлука о додели уговора

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

ХРАНА 2019 – Позив
ХРАНА 2019 – Документација
ХРАНА 2019 – Одговор
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 2019 – Одлука о додели уговора

ГОРИВО 2

ГОРИВО 2019 – 2 – Позив
ГОРИВО 2019 – 2 – Документација
ГОРИВО 2019 – 2 – Одговор
ГОРИВО 2019 – Одлука о додели уговора

ЛЕКОВИ, ПЕЛЕНЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Позив
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Документација
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одговор
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одговор 2
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Документација 2
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА ГАСА 2

ГАС 2019 – 2 – Позив
ГАС 2019 – 2 – Документација

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Позив
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Документација
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Одговор
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

АУТО ДЕЛОВИ

АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Позив
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Документација
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Одговори
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ГОРИВО

ГОРИВО 2019 – Позив
ГОРИВО 2019 – Документација
ГОРИВО 2019 – Одговори
ГОРИВО 2019 – Документација 2
ГОРИВО 2019 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

КОТАО


KOTAO 2019 – Позив
KOTAO 2019 – Конкурсна – поступак преговарања без објављивања

НАБАВКА ГАСА

ГАС 2019 – Позив
ГАС 2019 – Документација
ГАС 2019 – ОДЛУКА – ОБУСТАВА

НАБАВКА ЛОЖ УЉА

ЛОЖ УЉЕ 2019 – Позив
ЛОЖ УЉЕ 2019 – Документација
ЛОЖ УЉЕ 2019 – Одлука о додели уговора