ЈАВНЕ НАБАВКЕ


2019. година


= ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОМА У КУЛИНИ =


ПОРУЏБЕНИЦЕ


УСЛУЖНО КЛАЊЕ СВИЊА 2019 – Позив


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ


ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Позив
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Документација
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Обавештење о продужењу рока
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Документација 2

СЛАТКО СЛАНИ ПАКЕТ И ЦИГАРЕТЕ


ЏЕПАРАЦ 2019 – Позив
ЏЕПАРАЦ 2019 – Документација

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ


ХРАНА 2019 – Позив
ХРАНА 2019 – Документација

ГОРИВО 2


ГОРИВО 2019 – 2 – Позив
ГОРИВО 2019 – 2 – Документација
ГОРИВО 2019 – 2 – Одговор

ЛЕКОВИ, ПЕЛЕНЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Позив
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Документација
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одговор

НАБАВКА ГАСА 2


ГАС 2019 – 2 – Позив
ГАС 2019 – 2 – Документација

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Позив
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Документација
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Одговор
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

АУТО ДЕЛОВИ

АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Позив
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Документација
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Одговори
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ГОРИВО

ГОРИВО 2019 – Позив
ГОРИВО 2019 – Документација
ГОРИВО 2019 – Одговори
ГОРИВО 2019 – Документација 2
ГОРИВО 2019 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

КОТАО


KOTAO 2019 – Позив
KOTAO 2019 – Конкурсна – поступак преговарања без објављивања

НАБАВКА ГАСА

ГАС 2019 – Позив
ГАС 2019 – Документација
ГАС 2019 – ОДЛУКА – ОБУСТАВА

НАБАВКА ЛОЖ УЉА


ЛОЖ УЉЕ 2019 – Позив
ЛОЖ УЉЕ 2019 – Документација

2018. година


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2

ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2018 – 2 – ПОЗИВ
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2018 – 2 – ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА – 2018 -2 – Одговор
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА – 2018 -2 – Обавештење о продужењу рока
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2018 – 2 – ДОКУМЕНТАЦИЈА 2
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2018 – 2 – Обавештење о продужењу рока
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2018 – 2 – ДОКУМЕНТАЦИЈА 4
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2018 – 2 – Записник

НАБАВКА ВОЋА И ПОВРЋА

ПОВРЋЕ И ВОЋЕ – 2018 – Позив
ПОВРЋЕ И ВОЋЕ – 2018 – Документација
ПОВРЋЕ И ВОЋЕ – 2018 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА АУТО ГУМА

АУТО ГУМЕ 2018 – Позив
АУТО ГУМА 2018 – Документација
АУТО ГУМЕ 2018 – Обавештење о продужењу рока
АУТО ГУМЕ 2018 – Одговори на питања
АУТО ГУМЕ 2018 – Позив 2
АУТО ГУМЕ 2018 – Документација 2
АУТО ГУМЕ 2018 – Одлука о додели уговора

СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Позив
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Документација
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Обавештење о продужењу рока
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Позив 2
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Документација 2
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Обавештење о продужењу рока 2
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Одговори
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Позив 3
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Документација 3
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Записник о јавном отварању понуда
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ – Одлука о додели уговора

ЛЕТОВАЊЕ КОРИСНИКА – ОКТОБАР 2018

ЛЕТОВАЊЕ КОРИСНИКА – ОКТ 2018 – Позив
ЛЕТОВАЊЕ КОРИСНИКА – ОКТ 2018 – Документација
ЛЕТОВАЊЕ – ОКТ 2018 – Одлука о додели уговора

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТОБАР 2018

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТ 2018 – Позив
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТ 2018 – Документација
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТ 2018 – Обавештење о продужењу рока
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТ 2018 – Позив 2
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТ 2018 – Документација 2
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – ОКТ 2018 – Одлука о додели уговора

Набавка прасића за тов – АВГ 2018

ПРАСИЋИ – АВГ 2018 – Позив
ПРАСИЋИ – АВГ 2018 – Документација
ПРАСИЋИ – АВГ 2018 – Одлука о додели уговора

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2018 – Позив
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2018 – Документација
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2018 – Обавештење о продужењу рока 2
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2018 – Документација 3
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 2018 – Одлука о додели уговора

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА – Поступак са погађањем

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА – Обавештење о покретању поступка
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА – Позив
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА – Конкурсна – поступак преговарања без објављивања
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА – Одлука о додели уговора

НАБАВКА РЕНТГЕН МАТЕРИЈАЛА

РЕНТГЕН МАТЕРИЈАЛ – Позив
РЕНТГЕН МАТЕРИЈАЛ – Документација
РЕНТГЕН МАТЕРИЈАЛ – Документација 2
РЕНТГЕН МАТЕРИЈАЛ – Одлука о додели уговора

НАБАВКА ПАПУЧА ЗА КОРИСНИКЕ

ПАПУЧЕ 2018 – Позив
ПАПУЧЕ 2018 – Документација
ПАПУЧЕ 2018 – Одговор
ПАПУЧЕ 2018 – Документација 2
ПАПУЧЕ 2018 – Одговор 2
ПАПУЧЕ 2018 – Обавештење о продужењу рока
ПАПУЧЕ 2018 – Документација 3
ПАПУЧЕ 2018 – Одговор 3
ПАПУЧЕ 2018 – Документација 4
ПАПУЧЕ 2018 – Одлука о додели уговора

ЛОЖ УЉЕ – отворени поступак – 17.07.2018

ЛОЖ УЉЕ 2018 – Позив – 17.07.2018
ЛОЖ УЉЕ 2018 – Документација – 17.07.2018
ЛОЖ УЉЕ 2018 – Одговори
ЛОЖ УЉЕ 2018 – Документација 2

ОСИГУРАЊЕ

ОСИГУРАЊЕ 2018 – Позив
ОСИГУРАЊЕ 2018 – Документација
ОСИГУРАЊЕ 2018 – Обавештење о продужењу рока – 13.07.2018
ОСИГУРАЊЕ 2018 – Одговор
ОСИГУРАЊЕ 2018 – Позив 2
ОСИГУРАЊЕ 2018 – Документација 2
ОСИГУРАЊЕ 2018 – Одлука о додели уговора

ХТЗ ОДЕЋА И ОБУЋА

ХТЗ ОДЕЋА И ОБУЋА 2018 – Позив
ХТЗ ОДЕЋА И ОБУЋА 2018 – Документација
ХТЗ ОДЕЋА И ОБУЋА 2018 – Одговор
ХТЗ ОДЕЋА И ОБУЋА 2018 – Документација 2

ЛОЖ УЉЕ – преговарачки поступак – 25.06.2018

ЛОЖ УЉЕ – Конкурсна – Преговарачки поступак без објављивања
ЛОЖ УЉЕ – Обавештење о покретању поступка са погађањем без објављивања – 25.06.2018
ЛОЖ УЉЕ – Одлука о обустави поступка

ЛЕКОВИ – преговарачки поступак – 13.06.2018

ЛЕКОВИ 2018 – обавештење о покретању поступка са погађањем – 13.06.2018
ЛЕКОВИ 2018 – документација – поступак преговарања – 13.06.2018
ЛЕКОВИ 2018 – Одлука о додели уговора – 21.06.2018

ДОСТАВНО ВОЗИЛО

ДОСТАВНО ВОЗИЛО 2018 – Позив
ДОСТАВНО ВОЗИЛО 2018 – Документација
ДОСТАВНО ВОЗИЛО 2018 – Обавештење о подужењу рока
ДОСТАВНО ВОЗИЛО 2018 – Позив 2
ДОСТАВНО ВОЗИЛО 2018 – Документација 2
ДОСТАВНО ВОЗИЛО 2018 – Одлука о додели уговора

ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА КОРИСНИКЕ

ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА КОРИСНИКЕ 2018 – Позив
ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА КОРИСНИКЕ 2018 – Документација
ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА КОРИСНИКЕ 2018 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА АУТОБУСА

АУТОБУС 2018 – Позив
АУТОБУС 2018 – Документација
АУТОБУС 2018 – Одговори – 21.05.2018
АУТОБУС 2018 – Документација 2
АУТОБУС 2018 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА ЛОЖ УЉА

ЛОЖ УЉЕ 2018 – Позив
ЛОЖ УЉЕ 2018 – Документација
ЛОЖ УЉЕ 2018 – Обавештење о обустави постука јавне набавке

СЕРВИСИРАЊА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ВЕШЕРАЈА И КУХИЊЕ

СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА ВЕШЕРАЈА И КУХИЊЕ 2018 – Позив
СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА ВЕШЕРАЈА И КУХИЊЕ 2018 – Документација
СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА ВЕШЕРАЈА И КУХИЊЕ 2018 – Документација 2
СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА ВЕШЕРАЈА И КУХИЊЕ 2018 – Документација 3

ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ – преговарачки поступак

ЛЕКОВИ 2 – 2018 – Обавештење о преговарачком поступку
ЛЕКОВИ 2 – 2018 – Документација – преговарачки поступак

ТОВ ПРАСИЋА 2

ТОВ ПРАСИЋА 2 – 2018 – Позив
ТОВ ПРАСИЋА 2 – 2018 – Документација
ТОВ ПРАСИЋА 2 – 2018 – Одлука о додели уговора

ЛЕТОВАЊЕ КОРИСНИКА НА ЗЛАТИБОРУ

ЛЕТОВАЊЕ 2018 – Позив
ЛЕТОВАЊЕ 2018 – Документација
ЛЕТОВАЊЕ 2018 – Одлука о додели уговора

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2018 – Позив
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2018 – Документација
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2018 – Одговор
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2018 – Одлука о додели уговора

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018 – Позив
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018 – Документација
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018 – Одлука о додели уговора

АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ

АГРЕГАТ 2018 – Позив
АГРЕГАТ 2018 – Документација
АГРЕГАТ 2018 – Одговор
АГРЕГАТ 2018 – Продужење рока
АГРЕГАТ 2018 – Позив 2
АГРЕГАТ 2018 – Документација 2
АГРЕГАТ 2018 – Одговор 2
АГРЕГАТ 2018 – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
АГРЕГАТ 2018 – Одлука о додели уговора – 15.05.2018

СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА 2018 – Позив
СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА 2018 – Документација
СЕРВИС ВОЗИЛА 2018 – Одлука о додели уговора

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2018 – Позив
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2018 – Документација
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2018 – Документација 2

АУТО ДЕЛОВИ

АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Позив
АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Doкументација
АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Doкументација 2
АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Позив 2
АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Документација 4
АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Обавештење о продужењу рока
САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ – 2018
АУТО ДЕЛОВИ 2018 – Одлука о додели уговора

ГАС

ГАС 2018. – Позив
ГАС 2018. – Документација
ГАС 2018 – Одговор на питања
ГАС 2018 – Одлука о додели уговора

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Позив
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Документација
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Обавештење о продужењу рока
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Документација 2
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Документација 3
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Позив 2
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Документација 4
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Одговор
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Обавештење о подужењу рока 2
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2018 – Обавештење о подужењу рока 3
МАТЕРИЈАЛИ-ОДЛУКА УГОВОР

ЛЕКОВИ

ЛЕКОВИ 2018 – Позив
ЛЕКОВИ 2018 – Документација
ЛЕКОВИ 2018 – Одлука о додели уговора

СЛАТКО-СЛАНИ ПАКЕТИ И ЦИГАРЕТЕ (ЏЕПАРАЦ)

ЏЕПАРАЦ 2018 – Позив
ЏЕПАРАЦ 2018 – Документација
ЏЕПАРАЦ 2018 – Одлука о додели уговора

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – Позив – 2018
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ – Документација – 2018
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 2018 – Одговор
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 2018 – Документација 3
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 2018 – Одлука о додели уговора

ЛЕКОВИ – поступак преговарања

ЛЕКОВИ – Документација – поступак преговарања без објављивања
ЛЕКОВИ – Извештај о стручној оцени понуде – 27.02.2018
ЛЕКОВИ – Одлука о додели уговора – 27.02.2018

НАБАВКА ПИЛИЋА

ПИЛИЋИ ЗА ТОВ – Позив – 2018
ПИЛИЋИ ЗА ТОВ – Документација – 2018
ПИЛИЋИ 2018 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ПОЗИВ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ГОРИВА

ГОРИВО – Позив – 2018
ГОРИВО – Документација – 2018

НАБАВКА КОНЦЕНТРАТА

КОНЦЕНТРАТ – Позив – 2018
КОНЦЕНТРАТ – Документација – 2018
КОНЦЕНТРАТ – Одлука о додели уговора – 2018

НАБАВКА ПРАСИЋА ЗА ТОВ

НАБАВКА ПРАСИЋА – ПОЗИВ – 2018
НАБАВКА ПРАСИЋА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2017. година


= ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОМА У КУЛИНИ =