ЈАВНЕ НАБАВКЕ


2020. година


ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ФЕБ 2020


ХРАНА 2020 – Позив
ХРАНА 2020 – Документација

ЛЕКОВИ, ПЕЛЕНЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ФЕБ 2020


ЛЕКОВИ 2020 – ПОЗИВ
ЛЕКОВИ 2020 – ДОКУМЕНТАЦИЈА

АУТО ДЕЛОВИ – ФЕБ 2020


АУТО ДЕЛОВИ 2020 – ПОЗИВ
АУТО ДЕЛОВИ 2020 – ДОКУМЕНТАЦИЈА
АУТО ДЕЛОВИ 2020 – Обавештење о продужењу рока
АУТО ДЕЛОВИ 2020 – Документација 2

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ЈАН 2020

ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2020 – Позив
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2020 – Документација
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2020 – Одговор
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2020 – Одлука о додели уговора

ЛОЖ УЉЕ – ЈАН 2020

ЛОЖ УЉЕ 2020 – Позив
ЛОЖ УЉЕ 2020 – Документација
ЛОЖ УЉЕ 2020 – Записник отварање
ЛОЖ УЉЕ 2020 – Одлука о додели уговора
=========================================================


2019. година


= ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОМА У КУЛИНИ =


ПОРУЏБЕНИЦЕ

ТЕКСТИЛ 2019 – Позив
ЧИШЋЕЊЕ КУХИЊСКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ДОМА – Позив- 07.08.2019

OТПАДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – Позив
КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР 2019 – Позив
КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР 2019 – Позив 4
СЕРВИС ЛИФТА 2019 – Позив
УСЛУЖНО КЛАЊЕ СВИЊА 2019 – Позив
СЕРВИС ПП ОПРЕМЕ 2019 – ПОЗИВ
ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО 2019 – Позив
ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 2019 – Позив


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ – НОВЕМБАР 2019


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ – НОВ 2019 – Обавештење о продужењу рока
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ – НОВ 2019 – Позив
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ – НОВ 2019 – Документација
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ – НОВ 2019 – Одлука о додели уговора

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – НОВЕМБАР 2019


ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – НОВ 2019 – Позив
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – НОВ 2019 – Документација
Саобраћане дозволе – за осигурање – НОВ 2019
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – НОВ 2019 – Одлука о додели уговора

ЏЕПАРАЦ – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ – НОВЕМБАР 2019

ЏЕПАРАЦ – НОВ 2019 – Позив
ЏЕПАРАЦ – НОВ 2019 – Документација
ЏЕПАРАЦ НОВ 2019 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА

УГАЉ И ДРВА – НОВЕМБАР 2019

УГАЉ И ДРВА – НОВ 2019 – Позив
УГАЉ И ДРВА – НОВ 2019 – Документација
УГАЉ И ДРВА 4 – НОВ 2019 – Одлука о додели уговора

ПРОПАН БУТАН ГАС – НОВЕМБАР 2019


ГАС – НОВ 2019 – Позив
ГАС – НОВ 2019 – Документација

ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА ДОМА – НОВЕМБАР 2019

ГОРИВО – НОВ 2019 – Позив
ГОРИВО – НОВ 2019 – Документација
ГОРИВО – НОВ 2019 – Одговори на питања
ГОРИВО НОВ 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ХТЗ ОДЕЋА – НОВЕМБАР 2019

ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Позив
ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Документација
ХТЗ-ОДЕЋА-2019-Позив 2
ХТЗ-ОДЕЋА-2019-Документација 2
ХТЗ ОДЕЋА – 2019 – Обавештење о продужењу рока
ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Документација 3
ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Обавештење о продужењу рока 2
ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Обавештење о продужењу рока 3
ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Документација 4
ХТЗ ОДЕЋА – НОВ 2019 – Одлука о додели уговора

ДРВА ЗА ГРЕЈАЊЕ – 2019

ДРВА ЗА ГРЕЈАЊЕ 2019 – Позив
ДРВА ЗА ГРЕЈАЊЕ 2019 – Документација
ДРВА ЗА ГРЕЈАЊЕ 2019 – Одлука о додели уговора

ЛЕТОВАЊЕ – ОКТОБАР 2019

Летовање – ОКТ 2019 – Позив
Летовање – ОКТ 2019 – Документација
Летовање – ОКТ 2019 – Обавештење о продужењу рока
Летовање – ОКТ 2019 – Документација 2
ЛЕТОВАЊЕ – ОКТ 2019 – Одлука о додели уговора

ОСИГУРАЊЕ – ОКТОБАР 2019

ОСИГУРАЊЕ ОКТ 2019 – Позив
ОСИГУРАЊЕ ОКТ 2019 – Документација
ОСИГУРАЊЕ ОКТ 2019 – Документација 2
ОСИГУРАЊЕ ОКТ 2019 – Одлука о додели уговора

УГАЉ И ДРВА – 2

УГАЉ И ДРВА 2019 – 2 – Позив
УГАЉ И ДРВА 2019 – 2 – Документација
УГАЉ И ДРВА 2019 – 2 – Извештај о стручној оцени понуде
УГАЉ И ДРВА 2019 – 2 – Одлука о додели уговора

ХТЗ ОПРЕМА

ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Позив
ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Документација
ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Одговори
ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Обавештење о продужењу рока
ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Документација 2
ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Одлука о додели уговора
ХТЗ ОПРЕМА 2019 – Обустављање закључка

УГАЉ И ДРВА

УГАЉ И ДРВА 2019 – Позив
УГАЉ И ДРВА 2019 – Документација
УГАЉ И ДРВА 2019 – Записник отварање
УГАЉ И ДРВА 2019 – Одлука о обустави поступка

ПЕЛЕНЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ПЕЛЕНЕ И ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ 2019 – Позив
ПЕЛЕНЕ И ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ 2019 – Документација
ПЕЛЕНЕ И ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ 2019 – ИЗВЕШТАЈ О СТР. ОЦЕНИ ПОНУДА
ПЕЛЕНЕ И ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ 2019 – ОДЛУКА УГОВОР

ГАС 4 – 28.08.2019.

ГАС 4 – 2019 – Позив
ГАС 4 – 2019 – Документација
ГАС 4 – 2019 – ЗАПИСНИК
ГАС 4 – 2019 – ОДЛУКА УГОВОР

ГАС 3 – 14.08.2019.

ГАС 3 – 2019 – Позив
ГАС 3 – 2019 – Документација
ГАС 3 – 2019 – Записник
ГАС 3 – 2019 – Одлука обустава

ЛОЖ УЉЕ 2 – 06.08.2019.

ЛОЖ УЉЕ 2 – 2019 – Позив
ЛОЖ УЉЕ 2 – 2019 – Документација
ЛОЖ УЉЕ 2 – 2019 – Одговор 1
ЛОЖ УЉЕ 2 – 2019 – Одговор 2
ЛОЖ УЉЕ 2 – 2019 – Записник отварање
ЛОЖ УЉЕ 2 – 2019 – Одлука о додели уговора

ЛЕКОВИ – Поступак са погађањем без објављивања – 12.07.2019.

ЛЕКОВИ – Документација – поступак преговарања без објављивања – 12.07.2019
ЛЕКОВИ – Обавештење о покретању поступка – 12.07.2019
ЛЕКОВИ 2019 – Одлука о додели уговора – 17.07.2019

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

ОСИГУРАЊЕ 2019 – Позив
ОСИГУРАЊЕ 2019 – Документација – 2
ОСИГУРАЊЕ 2019 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА ЛЕКОВА, ПЕЛЕНА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 2019 – 2

ЛЕКОВИ 28.05.2019 -ПОЗИВ
ЛЕКОВИ 28.05.2019 -ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛЕКОВИ 28.05.2019 – Одлука о обустави поступка

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019 – ПОЗИВ
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019 – ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ВЕШЕРНИЦИ И КУХИЊИ 2019 – Одлука о додлеи уговора

ЛЕКОВИ – Поступак са погађањем без објављивања

ЛЕКОВИ 2019 – поступак преговарања без објављивања – Обавештење
ЛЕКОВИ 2019 – поступак преговарања без објављивања – Документација

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Позив
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Документација
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Документација 2
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Одговор 1
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Одговор 2
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 2019 – Одлука о додели уговора

ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ И КУХИЊУ

ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ И КУХИЊУ 2019 – Позив
ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРАЈ И КУХИЊУ 2019 – Документација
Опрема за вешерај и кухињу 2019 – Позив 2
Опрема за вешерај и кухињу 2019 – Документација 2
Опрема за вешерај и кухињу 2019 – Одлука о додели уговора

МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2

КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Позив
КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Документација
КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Слика металног кревета
КРЕВЕТИ 2019 – 2 – Одлука о додели уговора

МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ

МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Позив
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Документација
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Обавештење о продужењу рока
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Документација 2
ФОТОГРАФИЈЕ МЕТАЛНИХ КРЕВЕТА
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Одговор
МЕТАЛНИ КРЕВЕТИ 2019 – Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА НАМЕШТАЈА

НАМЕШТАЈ 2019 – Позив
НАМЕШТАЈ 2019 – Документација
НАМЕШТАЈ 2019 – Слика ормарића
НАМЕШТАЈ 2019 – Одлука о додели уговора

ДОГРАДЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

С.Т.З. 2019 – Позив
С.Т.З. 2019 – Документација
С.Т.З. 2019 – Одговор
С.Т.З. 2019 – Продужење рока
С.Т.З. 2019 – Документација 2
С.Т.З. 2019 – Одговор 2
С.Т.З. 2019 – Одлука о додели уговора
С.Т.З. 2019 – НАДЗОР – Позив

ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА КОРИСНИКЕ

ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Позив
ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Документација
ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Документација 2
ОДЕЋА И ОБУЋА 2019 – Одлука о додели уговора

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Позив
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Документација
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Обавештење о продужењу рока
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Позив 2
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Документација 2
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Одговор
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Документација 3
МАТЕРИЈАЛИ 2019 – Одлука о додели уговора

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ХИГИЈЕНА 2019 – Позив
ХИГИЈЕНА 2019 – Документација
ХИГИЈЕНА 2019 – Одлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПОЗИВ

СРЕДСТВА ЗА ХЕМИЈСКУ ЗАШТИТУ БИЉА

Средства за хемијску заштиту 2019 – Позив

КОНЦЕНТРАТ ЗА ЖИВОТИЊЕ

КОНЦЕНТРАТ 2019 – Позив
КОНЦЕНТРАТ 2019 – Документација

НАБАВКА ЖИВОТИЊА ЗА ТОВ И КОКА НОСИЉА

ЖИВОТИЊЕ ЗА ТОВ 2019 – Позив
ЖИВОТИЊЕ ЗА ТОВ 2019 – Документација

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Позив
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Документација
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Обавештење о продужењу рока
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 2019 – Документација 2
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019 – Одлука о додели уговора

СЛАТКО СЛАНИ ПАКЕТ И ЦИГАРЕТЕ

ЏЕПАРАЦ 2019 – Позив
ЏЕПАРАЦ 2019 – Документација
ЦИГАРЕТЕ 2019 – Одлука о додели уговора

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

ХРАНА 2019 – Позив
ХРАНА 2019 – Документација
ХРАНА 2019 – Одговор
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 2019 – Одлука о додели уговора

ГОРИВО 2

ГОРИВО 2019 – 2 – Позив
ГОРИВО 2019 – 2 – Документација
ГОРИВО 2019 – 2 – Одговор
ГОРИВО 2019 – Одлука о додели уговора

ЛЕКОВИ, ПЕЛЕНЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Позив
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Документација
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одговор
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одговор 2
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Документација 2
ЛЕКОВИ – ПЕЛЕНЕ – ЛАБ. МАТЕРИЈАЛ – 2019 – Одлука о додели уговора

НАБАВКА ГАСА 2

ГАС 2019 – 2 – Позив
ГАС 2019 – 2 – Документација

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Позив
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Документација
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – Одговор
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

АУТО ДЕЛОВИ

АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Позив
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Документација
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – Одговори
АУТО ДЕЛОВИ 2019 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ГОРИВО

ГОРИВО 2019 – Позив
ГОРИВО 2019 – Документација
ГОРИВО 2019 – Одговори
ГОРИВО 2019 – Документација 2
ГОРИВО 2019 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

КОТАО

KOTAO 2019 – Позив
KOTAO 2019 – Конкурсна – поступак преговарања без објављивања
КОТАО 2019 – Одлука о додели уговора
КОТАО 2019 – Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГАСА

ГАС 2019 – Позив
ГАС 2019 – Документација
ГАС 2019 – ОДЛУКА – ОБУСТАВА

НАБАВКА ЛОЖ УЉА

ЛОЖ УЉЕ 2019 – Позив
ЛОЖ УЉЕ 2019 – Документација
ЛОЖ УЉЕ 2019 – Одлука о додели уговора