ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  1. Др Александар Пејковић – физијатар (председник У.О.)
  2. Александра Тодоровић – дипл. социолог
  3. Зорица Врећић – дипл. соц. радник
  4. Лидија Петровић
  5. Винка Секуловић

 

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  1. Вања Стаменковић – дипл. економиста (председница Н.О.)
  2. Наташа Златановић
  3. Миланка Видановић

 

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ДОМУ КУЛИНА – 2021

Подаци о броју запослених у Дому Кулина

Подаци о броју запослених у Дому Кулина – 11.02.2021

Подаци о броју запослених у Дому Кулина – 25.05.2021

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

ПРАВИЛНИК   О   УНУТРАШЊЕМ    УРЕЂЕЊУ
И    СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ    РАДНИХ    МЕСТА

  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места – ОКТ 2018.
  2. Сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – ОКТ 2018

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ – О добијању информација о корисницима

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА

 

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА – ДОМ КУЛИНА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА – ДОМ КУЛИНА – 12.10.2020

СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 10.03.2019. ГОДИНЕ

СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 10.03.2019. године

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА