ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈАЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  1. Др Александар Пејковић – физијатар (председник У.О.)
  2. Александра Тодоровић – дипл. социолог
  3. Зорица Врећић – дипл. соц. радник
  4. Лидија Петровић
  5. Винка СекуловићЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  1. Вања Стаменковић – дипл. економиста (председница Н.О.)
  2. Наташа Златановић
  3. Миланка ВидановићПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ДОМУ КУЛИНА – 2021

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому Кулина

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности


ПРАВИЛНИК   О   УНУТРАШЊЕМ    УРЕЂЕЊУ
И    СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ    РАДНИХ    МЕСТА

  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места – ОКТ 2018.
  2. Сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – ОКТ 2018ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ – О добијању информација о корисницима


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план – 2020 – Дом Кулина


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

План ЈН – 2020 – Дом Кулина
План ЈН – 2020 – Дом Кулина – 1. измена


ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА – ДОМ КУЛИНА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА – ДОМ КУЛИНА – 12.10.2020


СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 10.03.2019. ГОДИНЕ

СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 10.03.2019. године


ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА