ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА



ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  1. Др Александар Пејковић – физијатар (председник У.О.)
  2. Александра Петковић – дипл. социолог
  3. Зорица Врећић – дипл. соц. радник
  4. Лидија Петровић
  5. Винка Секуловић



ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  1. Вања Стаменковић – дипл. економиста (председница Н.О.)
  2. Наташа Јевтић
  3. Миланка Видановић



ПРАВИЛНИК   О   УНУТРАШЊЕМ    УРЕЂЕЊУ
И    СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ    РАДНИХ    МЕСТА

  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места – ОКТ 2018.
  2. Сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – ОКТ 2018



ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ – О добијању информација о корисницима


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – 2019
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – 2019 – 1. ИЗМЕНА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – 2019 – 2. ИЗМЕНА


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈН – 3. измена
ПЛАН ЈН – 4. измена


СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 10.03.2019. ГОДИНЕ

СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 10.03.2019. године


ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА