ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈАЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  1. Др Александар Пејковић – физијатар (председник У.О.)
  2. Александра Петковић – дипл. социолог
  3. Милан Живадиновић
  4. Лидија Петровић
  5. Винка СекуловићЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  1. Вања Стаменковић – дипл. економиста (председница Н.О.)
  2. Наташа Јевтић
  3. Миланка ВидановићПРАВИЛНИК   О   УНУТРАШЊЕМ    УРЕЂЕЊУ
И    СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ    РАДНИХ    МЕСТА

  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места – ОКТ 2018.
  2. Сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – ОКТ 2018ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ – О добијању информација о корисницима


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА ДОМА КУЛИНА


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план Дома Кулина за 2018. годину


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУСПИСАК РАДНИКА НА ДАН 01.04.2018. ГОДИНЕ

СПИСАК РАДНИКА НА ДАН 01.04.2018. ГОДИНЕ


ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА